بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

صفحه گروه بندی با گروه بندی داستان های کوتاه

کلّه ای که پر کاه باشد ظلم می کند، نه کلّه آدمیزاد روزی رهگذری از باغ بزرگی عبور می کرد، مترسکی را دید که در میانه باغ ایستاده و کلاهی بر سر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر ثمرات باغ است. رهگذر گفت: تو در این بیابان دلتنگ نمی شوی؟ مترسک گفت: نه، چطور؟  روزگار برایت تکراری نیست؟ چه چیزی تو ر

  همسر داری مرد وزن نشسته اند دور ِ سفره. مرد قاشقش را زودتر فرو می برد توی كاسه سوپ و زودترمیچشد طعم غذا را و زودتر میفهمد كه دستپخت همسرش بی نمك است و اما زن چشم دوختهبه او تا مُهر تاييد آشپزی اش را از چشم های مردش بخواند و مرد كه قاعده را خوببلد است، لبخندی ميزند و می گويد : "چق

ttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی