بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

صفحه گروه بندی با گروه بندی اخبار اجتماعی

سال نو مبارک ایرانیان سیزده بدر, جشن2 فارسی سنتی1 طبیعت3 را جشن می گیرند که همچنین پایان4 عید نوروز می باشد. سیزده بدر جشن طبیعت ایران باستان5 است که قدمت6 آن حداقل7 به 4000سال قبل برمیگردد و نشانگر8 آخرین روز از  جشن9 سال نو ایرانی است. بر خلاف10 افسانه 12ی رایج11 عدد سیزده در فرهنگ15 فار

ttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی