بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری انتخاب سوره هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
660۱۱۴-ترتیل سوره ناس با صدای استاد امام جمعه.MP3152 بیت المجتبی
بیت المجتبی
659۱۱۳-ترتیل سوره فلق با صدای استاد امام جمعه.MP3107 بیت المجتبی
بیت المجتبی
658۱۱۲-ترتیل سوره اخلاص با صدای استاد امام جمعه.MP376 بیت المجتبی
بیت المجتبی
657۱۱۱-ترتیل سوره مسد با صدای استاد امام جمعه.MP3130 بیت المجتبی
بیت المجتبی
656۱۱۰-ترتیل سوره نصر با صدای استاد امام جمعه.MP3108 بیت المجتبی
بیت المجتبی
655۱۰۹-ترتیل سوره کافرون با صدای استاد امام جمعه.MP3160 بیت المجتبی
بیت المجتبی
654۱۰۸-ترتیل سوره کوثر با صدای استاد امام جمعه.MP378 بیت المجتبی
بیت المجتبی
653۱۰۷-ترتیل سوره ماعون با صدای استاد امام جمعه.MP3158 بیت المجتبی
بیت المجتبی
652۱۰۶-ترتیل سوره قریش با صدای استاد امام جمعه.MP3124 بیت المجتبی
بیت المجتبی
651۱۰۵-ترتیل سوره فیل با صدای استاد امام جمعه.MP3143 بیت المجتبی
بیت المجتبی
650۱۰۴-ترتیل سوره همزه با صدای استاد امام جمعه.MP3188 بیت المجتبی
بیت المجتبی
649۱۰۳-ترتیل سوره عصر با صدای استاد امام جمعه.MP388 بیت المجتبی
بیت المجتبی
648۱۰۲-ترتیل سوره تکاثر با صدای استاد امام جمعه.MP3182 بیت المجتبی
بیت المجتبی
647۱۰۱-ترتیل سوره قارعه با صدای استاد امام جمعه.MP3221 بیت المجتبی
بیت المجتبی
646۱۰۰-ترتیل سوره عادیات با صدای استاد امام جمعه.MP3230 بیت المجتبی
بیت المجتبی
645۹۹-ترتیل سوره زلزله با صدای استاد امام جمعه.MP3203 بیت المجتبی
بیت المجتبی
644۹۸-ترتیل سوره بینه با صدای استاد امام جمعه.MP3454 بیت المجتبی
بیت المجتبی
643۹۷-ترتیل سوره قدر با صدای استاد امام جمعه.MP3153 بیت المجتبی
بیت المجتبی
642۹۶-ترتیل سوره علق با صدای استاد امام جمعه.MP3568 بیت المجتبی
بیت المجتبی
641۹۵-ترتیل سوره تین با صدای استاد امام جمعه.MP3200 بیت المجتبی
بیت المجتبی
640۹۴-ترتیل سوره شرح با صدای استاد امام جمعه.MP3150 بیت المجتبی
بیت المجتبی
639۹۳-ترتیل سوره ضحی با صدای استاد امام جمعه.MP3243 بیت المجتبی
بیت المجتبی
638۹۲-ترتیل سوره لیل با صدای استاد امام جمعه.MP3431 بیت المجتبی
بیت المجتبی
637۹۱-ترتیل سوره شمس با صدای استاد امام جمعه.MP3319 بیت المجتبی
بیت المجتبی
636۹۰-ترتیل سوره بلد با صدای استاد امام جمعه.MP3436 بیت المجتبی
بیت المجتبی
635۸۹-ترتیل سوره فجر با صدای استاد امام جمعه.MP3763 بیت المجتبی
بیت المجتبی
634۸۸-ترتیل سوره عبس با صدای استاد امام جمعه.MP3507 بیت المجتبی
بیت المجتبی
633۸۷-ترتیل سوره اعلی با صدای استاد امام جمعه.MP3395 بیت المجتبی
بیت المجتبی
632۸۶-ترتیل سوره طارق با صدای استاد امام جمعه.MP3361 بیت المجتبی
بیت المجتبی
631۸۵-ترتیل سوره بروج با صدای استاد امام جمعه.MP3586 بیت المجتبی
بیت المجتبی
630۸۴-ترتیل سوره انشقاق با صدای استاد امام جمعه.MP3586 بیت المجتبی
بیت المجتبی
629۸۳-ترتیل سوره مطففین با صدای استاد امام جمعه.MP3986 بیت المجتبی
بیت المجتبی
628۸۲-ترتیل سوره انفطار با صدای استاد امام جمعه.MP3443 بیت المجتبی
بیت المجتبی
627۸۱-ترتیل سوره تکویر با صدای استاد امام جمعه.MP3563 بیت المجتبی
بیت المجتبی
626۸۰-ترتیل سوره عبس با صدای استاد امام جمعه.MP3825 بیت المجتبی
بیت المجتبی
625۷۹-ترتیل سوره نازعات با صدای استاد امام جمعه.MP31019 بیت المجتبی
بیت المجتبی
624۷۸-ترتیل سوره نبا با صدای استاد امام جمعه.MP31060 بیت المجتبی
بیت المجتبی
623۷۷-ترتیل سوره مرسلات با صدای استاد امام جمعه.MP31071 بیت المجتبی
بیت المجتبی
622۷۶-ترتیل سوره انسان با صدای استاد امام جمعه.MP31272 بیت المجتبی
بیت المجتبی
621۷۵-ترتیل سوره قیامه با صدای استاد امام جمعه.MP3824 بیت المجتبی
بیت المجتبی
620۷۴-ترتیل سوره مدثر با صدای استاد امام جمعه.MP31331 بیت المجتبی
بیت المجتبی
619۷۳-ترتیل سوره مزمل با صدای استاد امام جمعه.MP3942 بیت المجتبی
بیت المجتبی
618۷۲-ترتیل سوره جن با صدای استاد امام جمعه.MP31294 بیت المجتبی
بیت المجتبی
617۷۱-ترتیل سوره نوح با صدای استاد امام جمعه.MP31093 بیت المجتبی
بیت المجتبی
616۷۰-ترتیل سوره معراج با صدای استاد امام جمعه.MP31163 بیت المجتبی
بیت المجتبی
615۶۹-ترتیل سوره حاقه با صدای استاد امام جمعه.MP31405 بیت المجتبی
بیت المجتبی
61468-ترتیل سوره قلم با صدای استاد امام جمعه.MP31606 بیت المجتبی
بیت المجتبی
613۶۷-ترتیل سوره ملک با صدای استاد امام جمعه.MP31545 بیت المجتبی
بیت المجتبی
612۶۶-ترتیل سوره تحریم با صدای استاد امام جمعه.MP31221 بیت المجتبی
بیت المجتبی
611۶۵-ترتیل سوره طلاق با صدای استاد امام جمعه.MP31395 بیت المجتبی
بیت المجتبی
610۶۴-ترتیل سوره تغابن با صدای استاد امام جمعه.MP31177 بیت المجتبی
بیت المجتبی
609۶۳-ترتیل سوره منافقون با صدای استاد امام جمعه.MP3905 بیت المجتبی
بیت المجتبی
608۶۲-ترتیل سوره جمعه با صدای استاد امام جمعه.MP3793 بیت المجتبی
بیت المجتبی
607۶۱-ترتیل سوره صف با صدای استاد امام جمعه.MP31124 بیت المجتبی
بیت المجتبی
606۶۰-ترتیل سوره ممتحنه با صدای استاد امام جمعه.MP31999 بیت المجتبی
بیت المجتبی
605۵۹-ترتیل سوره حشر با صدای استاد امام جمعه.MP32389 بیت المجتبی
بیت المجتبی
604۵۸-ترتیل سوره مجادله با صدای استاد امام جمعه.MP32486 بیت المجتبی
بیت المجتبی
603۵۷-ترتیل سوره حدید با صدای استاد امام جمعه.MP32720 بیت المجتبی
بیت المجتبی
602۵۶-ترتیل سوره واقعه با صدای استاد امام جمعه.MP32264 بیت المجتبی
بیت المجتبی
601۵۵-ترتیل سوره رحمن با صدای استاد امام جمعه.MP32298 بیت المجتبی
بیت المجتبی
600۵۴-ترتیل سوره قمر با صدای استاد امام جمعه.MP31778 بیت المجتبی
بیت المجتبی
599۵۳-ترتیل سوره نجم با صدای استاد امام جمعه.MP31989 بیت المجتبی
بیت المجتبی
598۵۲-ترتیل سوره طور با صدای استاد امام جمعه.MP31672 بیت المجتبی
بیت المجتبی
597۵۱-ترتیل سوره ذاریات با صدای استاد امام جمعه.MP31909 بیت المجتبی
بیت المجتبی
596۵۰-ترتیل سوره ق با صدای استاد امام جمعه.MP31984 بیت المجتبی
بیت المجتبی
595۴۹-ترتیل سوره حجرات با صدای استاد امام جمعه.MP31877 بیت المجتبی
بیت المجتبی
594۴۸-ترتیل سوره فتح با صدای استاد امام جمعه.MP32807 بیت المجتبی
بیت المجتبی
593۴۷-ترتیل سوره محمد با صدای استاد امام جمعه.MP32785 بیت المجتبی
بیت المجتبی
592۴۶-ترتیل سوره احقاف با صدای استاد امام جمعه.MP33355 بیت المجتبی
بیت المجتبی
591۴۵-ترتیل سوره جاثیه با صدای استاد امام جمعه.MP32327 بیت المجتبی
بیت المجتبی
590۴۴-ترتیل سوره دخان با صدای استاد امام جمعه.MP32025 بیت المجتبی
بیت المجتبی
589۴۳-ترتیل سوره زخرف با صدای استاد امام جمعه.MP34413 بیت المجتبی
بیت المجتبی
588۴۲-ترتیل سوره شوری با صدای استاد امام جمعه.MP34138 بیت المجتبی
بیت المجتبی
587۴۱-ترتیل سوره فصلت با صدای استاد امام جمعه.MP34425 بیت المجتبی
بیت المجتبی
586۴۰-ترتیل سوره غافر با صدای استاد امام جمعه.MP36723 بیت المجتبی
بیت المجتبی
585۳۹-ترتیل سوره زمر با صدای استاد امام جمعه.MP36090 بیت المجتبی
بیت المجتبی
584۳۸-ترتیل سوره ص با صدای استاد امام جمعه.MP33861 بیت المجتبی
بیت المجتبی
583۳۷-ترتیل سوره صافات با صدای استاد امام جمعه.MP34936 بیت المجتبی
بیت المجتبی
582۳۶-ترتیل سوره یس با صدای استاد امام جمعه.MP33896 بیت المجتبی
بیت المجتبی
581۳۵-ترتیل سوره فاطر با صدای استاد امام جمعه.MP33972 بیت المجتبی
بیت المجتبی
580۳۴-ترتیل سوره سبا با صدای استاد امام جمعه.MP34402 بیت المجتبی
بیت المجتبی
579۳۳-ترتیل سوره احزاب با صدای استاد امام جمعه.MP36789 بیت المجتبی
بیت المجتبی
578۳۲-ترتیل سوره سجده با صدای استاد امام جمعه.MP32125 بیت المجتبی
بیت المجتبی
577۳۱-ترتیل سوره لقمان با صدای استاد امام جمعه.MP32692 بیت المجتبی
بیت المجتبی
576۳۰-ترتیل سوره روم با صدای استاد امام جمعه.MP34417 بیت المجتبی
بیت المجتبی
575۲۹-ترتیل سوره عنکبوت با صدای استاد امام جمعه.MP35329 بیت المجتبی
بیت المجتبی
574۲۸-ترتیل سوره قصص با صدای استاد امام جمعه.MP37896 بیت المجتبی
بیت المجتبی
573۲۷-ترتیل سوره نمل با صدای استاد امام جمعه.MP35982 بیت المجتبی
بیت المجتبی
572۲۶-ترتیل سوره شعراء با صدای استاد امام جمعه.MP36860 بیت المجتبی
بیت المجتبی
571۲۵-ترتیل سوره فرقان با صدای استاد امام جمعه.MP34454 بیت المجتبی
بیت المجتبی
570۲۴-ترتیل سوره نور با صدای استاد امام جمعه.MP36635 بیت المجتبی
بیت المجتبی
569۲۳-ترتیل سوره مؤمنون با صدای استاد امام جمعه.MP35792 بیت المجتبی
بیت المجتبی
568۲۲-ترتیل سوره حج با صدای استاد امام جمعه.MP36733 بیت المجتبی
بیت المجتبی
567۲۱-ترتیل سوره انبیاء با صدای استاد امام جمعه.MP37047 بیت المجتبی
بیت المجتبی
566۲۰-ترتیل سوره طه با صدای استاد امام جمعه.MP36549 بیت المجتبی
بیت المجتبی
565۱۹-ترتیل سوره مریم با صدای استاد امام جمعه.MP34868 بیت المجتبی
بیت المجتبی
564۱۸-ترتیل سوره کهف با صدای استاد امام جمعه.MP37752 بیت المجتبی
بیت المجتبی
563۱۷-ترتیل سوره اسراء با صدای استاد امام جمعه.MP37775 بیت المجتبی
بیت المجتبی
562۱۶-ترتیل سوره نحل با صدای استاد امام جمعه.MP39570 بیت المجتبی
بیت المجتبی
561۱۵-ترتیل سوره حجر با صدای استاد امام جمعه.MP33745 بیت المجتبی
بیت المجتبی
560۱۴-ترتیل سوره ابراهیم با صدای استاد امام جمعه.MP34535 بیت المجتبی
بیت المجتبی
559۱۳-ترتیل سوره رعد با صدای استاد امام جمعه.MP34375 بیت المجتبی
بیت المجتبی
558۱۲-ترتیل سوره یوسف با صدای استاد امام جمعه.MP38992 بیت المجتبی
بیت المجتبی
557۱۱-ترتیل سوره هود با صدای استاد امام جمعه.MP39700 بیت المجتبی
بیت المجتبی
556۱۰-ترتیل سوره یونس با صدای استاد امام جمعه.MP39585 بیت المجتبی
بیت المجتبی
555۹-ترتیل سوره توبه با صدای استاد امام جمعه.MP312891 بیت المجتبی
بیت المجتبی
554۸-ترتیل سوره انفال با صدای استاد امام جمعه.MP36584 بیت المجتبی
بیت المجتبی
5537-ترتیل سوره اعراف با صدای استاد امام جمعه.MP317916 بیت المجتبی
بیت المجتبی
552۶-ترتیل سوره انعام با صدای استاد امام جمعه.MP315372 بیت المجتبی
بیت المجتبی
551۵-ترتیل سوره مائده با صدای استاد امام جمعه.MP314266 بیت المجتبی
بیت المجتبی
550۴-ترتیل سوره نساء با صدای استاد امام جمعه.MP319578 بیت المجتبی
بیت المجتبی
549۳-ترتیل سوره آل عمران با صدای استاد امام جمعه.MP317946 بیت المجتبی
بیت المجتبی
548۲-ترتیل سوره بقره با صدای استاد امام جمعه.MP331651 بیت المجتبی
بیت المجتبی
547۱-ترتیل سوره فاتحه با صدای استاد امام جمعه.MP3196 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی