بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری صوتی هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
790Waqiah.mp330181 بیت المجتبی
بیت المجتبی
789Waqi'ah 10 e 70.mp324475 بیت المجتبی
بیت المجتبی
788Waqiah 17 e End Duha Inshirah.mp329177 بیت المجتبی
بیت المجتبی
787Tahrim Shams.MP327586 بیت المجتبی
بیت المجتبی
786Tahrim 8 e End -- Haqqah 1 e 24.mp325050 بیت المجتبی
بیت المجتبی
785Tahrim 1 e 12 Qadr.mp332533 بیت المجتبی
بیت المجتبی
784Shu'ra 49 e End Haqqah 1 e 24.mp325084 بیت المجتبی
بیت المجتبی
783Saf 10 e End Ghashiyah Hamd Baqarah 1 e 5.mp327927 بیت المجتبی
بیت المجتبی
782Qamar 49 e End Rahman 1 e 27 Shams.MP331681 بیت المجتبی
بیت المجتبی
781Nur 35 e 45.mp321453 بیت المجتبی
بیت المجتبی
780Kahf 30 e 45 ' Balad 1 e 12.MP330760 بیت المجتبی
بیت المجتبی
779Nisa 100 e 125.MP332399 بیت المجتبی
بیت المجتبی
778Kahf 60 e 78 va 107 e EndTakwir .MP343251 بیت المجتبی
بیت المجتبی
776Jin Muzzamil Muddasir.mp340242 بیت المجتبی
بیت المجتبی
775Ibrahim 23 e 38.mp328479 بیت المجتبی
بیت المجتبی
774Hujurat -- Haqqah 1 e 18.mp350837 بیت المجتبی
بیت المجتبی
773Hugurat.mp327713 بیت المجتبی
بیت المجتبی
772HASHR[18-END] - TAKWIR - FAJR[27-END].mp326384 بیت المجتبی
بیت المجتبی
771Hajj 23 e 41Balad 1 e 18.mp344994 بیت المجتبی
بیت المجتبی
770Fusilat 30 e 46 Shams.MP332186 بیت المجتبی
بیت المجتبی
769Furqan 58 e End Balad Duha.mp328389 بیت المجتبی
بیت المجتبی
768Fath 27 e End Naba'31 eEnd Shams Hamd.MP330215 بیت المجتبی
بیت المجتبی
767Dua Khatme Quran Abdul Baset.mp310059 بیت المجتبی
بیت المجتبی
766Dua Khatme Quran Abdul Baset.mp310067 بیت المجتبی
بیت المجتبی
765Bara'at 18 e 29Tariq Balad Qadr.MP343419 بیت المجتبی
بیت المجتبی
764Bani Israel 1 e 25 -- Takwir -- Shams.mp348570 بیت المجتبی
بیت المجتبی
763Bani Israeil 1 e 30.MP330944 بیت المجتبی
بیت المجتبی
762Bani Israeil 1 e 14.MP325082 بیت المجتبی
بیت المجتبی
761Anfal 61 e End Tubah 1 e 7.mp331444 بیت المجتبی
بیت المجتبی
760A'la Ghashiyah Ikhlas Falaq Nas Hamd.mp330745 بیت المجتبی
بیت المجتبی
759Ahzab 21 e 35 Balad Qadr.mp327467 بیت المجتبی
بیت المجتبی
758AbdulBasit_VAGHEAH_75_SHAMS.MP36492 بیت المجتبی
بیت المجتبی
757AbdulBasit_HEJR-85_GHIYAMAH.MP37838 بیت المجتبی
بیت المجتبی
754AbdulBasit_MODASSER_GHIYAMEH.MP37592 بیت المجتبی
بیت المجتبی
753AbdulBasit_MARYAM_1-36_TAKVIR.MP37942 بیت المجتبی
بیت المجتبی
752AbdulBasit_HEJR-85_GHIYAMAH_NASR_EKHLAS.MP37838 بیت المجتبی
بیت المجتبی
751AbdulBasit_HASHR-18_TAKVIR_FAJR-27.MP36574 بیت المجتبی
بیت المجتبی
750AbdulBasit_HASHR_22-24.MP3919 بیت المجتبی
بیت المجتبی
749AbdulBasit_GHESAS_5-28_HAGHE_1-24.MP310526 بیت المجتبی
بیت المجتبی
748AbdulBasit_GHAMAR-49_RAHMAN_1-27.MP35430 بیت المجتبی
بیت المجتبی
747AbdulBasit_ENBIYA-10_ FAJR_SHAMS.MP35870 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74618Dua.mp310086 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74517Hijr 85 e End.mp39531 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74417_zoha-ensherah-tin.mp33262 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74315Qamar 49 e End -- Rahman 1 e 27.mp325081 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74214Ghashiyah 8 e EndShamsDuha InshirahTin.mp335283 بیت المجتبی
بیت المجتبی
74013Hashr 18 e EndTakwirFajr 27 e End.mp329862 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73913_takweer.mp34072 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73812Maryam 2 e 36Takwir.mp333062 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73712_shams.mp32036 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73611Hud 36 e 49Ghiyamah 1 e 13.MP328776 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73510Waqiah 75 e End Ghiyamah Shams.MP330287 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7349Anbiya 101 e End Fajr Shams.MP329401 بیت المجتبی
بیت المجتبی
73309_hashr.mp34798 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7328Yusuf 1 e 27.MP338114 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7317RA'D 1 e 16.MP337728 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7306Shu'ra 49 e End Qaf 1 e 35 Tariq 1 e 10.MP334698 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7283Qesas 5 e 28 Haqqah 1 e 24.MP346073 بیت المجتبی
بیت المجتبی
72703_tareq.mp31722 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7262Hajj 23 e 37.mp331720 بیت المجتبی
بیت المجتبی
7251Maidah 109 e End Takwir.mp337784 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی