بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56166 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری صوتی هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
811قرائت استاد کریم منصوری سوره واقعه 1 تا 26.mp31262 بیت المجتبی
بیت المجتبی
810قرائت استاد کریم منصوری سوره مطففین 22 تا 28.mp3725 بیت المجتبی
بیت المجتبی
809قرائت استاد کریم منصوری سوره محمد 1 تا 9.mp31517 بیت المجتبی
بیت المجتبی
808قرائت استاد کریم منصوری سوره مائده 44 تا 46.mp31320 بیت المجتبی
بیت المجتبی
807قرائت استاد کریم منصوری سوره لقمان 20 تا آخر.mp33531 بیت المجتبی
بیت المجتبی
806قرائت استاد کریم منصوری سوره فصلت 45 تا آخر.mp31826 بیت المجتبی
بیت المجتبی
805قرائت استاد کریم منصوری سوره صف 5 تا 9.mp31443 بیت المجتبی
بیت المجتبی
804قرائت استاد کریم منصوری سوره شورا 26 تا 48.mp32405 بیت المجتبی
بیت المجتبی
803قرائت استاد کریم منصوری سوره زخرف20 تا آخر.mp31210 بیت المجتبی
بیت المجتبی
802قرائت استاد کریم منصوری سوره دخان 17تا 29.mp31059 بیت المجتبی
بیت المجتبی
801قرائت استاد کریم منصوری سوره جاسیه 12 تا 21.mp31825 بیت المجتبی
بیت المجتبی
800قرائت استاد کریم منصوری سوره بقره 153 تا 157.mp3780 بیت المجتبی
بیت المجتبی
798قرائت استاد کریم منصوری سوره انبیا 105تا 112.mp3917 بیت المجتبی
بیت المجتبی
797قرائت استاد کریم منصوری سوره انبیا 105 ت اآخر.mp3912 بیت المجتبی
بیت المجتبی
796قرائت استاد کریم منصوری سوره اعراف 155 تا 157.mp31530 بیت المجتبی
بیت المجتبی
795قرائت استاد کریم منصوری سوره اسرا1 تا 6.mp31378 بیت المجتبی
بیت المجتبی
794قرائت استاد کریم منصوری سوره اسرا 9 تا 15.mp31246 بیت المجتبی
بیت المجتبی
793قرائت استاد کریم منصوری سوره احقاف 1تا 10.mp31735 بیت المجتبی
بیت المجتبی
792قرائت استاد کریم منصوری سوره احقاف 1 تا 10.mp31770 بیت المجتبی
بیت المجتبی
791قرائت استاد کریم منصوری سوره احزاب 32 تا آخر.mp32534 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی