بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری صوت مجلسی غلوش هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
1033520. Hamd - Baqarah 1 e 28.mp330779 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1033419. Al eimran 37 e 41.mp318596 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1033318. Al eimran 1 e 29.mp331614 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1033217. Yasin 1 e 44.mp329681 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1033116. Qaf 31 eEnd-Najm53eEnd-Qamar1e12.mp331202 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032915. Anfal 22 e 47.mp329188 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032814. Hujurat 7 e End -- Qaf 1 e 4 - Qadr.mp331818 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032713. Kahf 23 e 31.mp319791 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032612. Al eimran 31 e 37.mp319891 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032511. Qalam.mp328148 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032410. Qaf 37 e End - Fajr.mp328443 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032309. Al eimran 123 e 146.mp328819 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032208. Anbiya' 10 e End - Shams - Nasr.mp324911 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032107. Esra' 1 e 15 - Balad 1 e 12.mp340576 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1032006. A'raf 31 e 49.mp331760 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1031905. Ahzab 21 e 34.mp337298 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1031804. Maryam 1 e 36 - Nasr.mp341258 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1031703. BBaqarah 284 e End - Nasr.mp329384 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1031602. An'am 159 e End - Infitar - Duha.mp328402 بیت المجتبی
بیت المجتبی
1031401. Buruj 11 e End - Alaq 1 e 5.mp38917 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی