بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56133 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه فایل صوتی یا تصویری صوتی ابوالقاسمی هستید

شناسهنام فایلحجم فایلاجرا دانلود
20155قرائت سوره واقعه و حدید - احمد ابولقاسمی.mp321059 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20154قرائت سوره واقعه - احمد ابولقاسمی.mp34092 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20153قرائت سوره نمل - احمد ابولقاسمی.mp33705 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20152قرائت سوره جن - احمد ابولقاسمی.mp36221 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20151قرائت سوره توبه- احمد ابولقاسمی.mp35451 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20150قرائت سوره تحریم و کوثر - احمد ابولقاسمی.mp36551 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20149قرائت سوره انعام - احمد ابولقاسمی.mp37024 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20148قرائت سوره انسان 1 تا 18 - احمد ابولقاسمی.mp32817 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20147قرائت سوره احزاب - احمد ابولقاسمی.mp33595 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20146قرائت سوره ابراهیم - احمد ابولقاسمی.mp36079 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20145غافر 45 تا 52- احمد ابولقاسمی.mp36738 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20144طه 111 تا 132 - احمد ابولقاسمی.mp318708 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20143شورا 22 تا 28 و کوثر - احمد ابولقاسمی.mp33039 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20142حجرات 1 تا 8 مزمل 20 به بعد - احمد ابولقاسمی.mp33593 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20141تلاوت مجلسی قرآن - احمد ابولقاسمی.mp320243 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20140تلاوت سوره اسرا - احمد ابولقاسمی.mp32098 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20139تحریم 1 تا 12- احمد ابولقاسمی.mp310778 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20138بقره 255تا 257- احمد ابولقاسمی.mp32476 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20137آۀ عمران 7 تا 9- احمد ابولقاسمی.mp31854 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20136آل عمران 144تا148- احمد ابولقاسمی.mp35809 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20135انعام 95تا 107- احمد ابولقاسمی.mp310012 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20134انعام 95 تا 105 - احمد ابولقاسمی.mp34984 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20133احزاب 39تا 48- احمد ابولقاسمی.mp39463 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20132احزاب 38تا 48تحریم11و12-کوثر- احمد ابولقاسمی.mp32737 بیت المجتبی
بیت المجتبی
20131ابراهیم 23 تا 41- احمد ابولقاسمی.mp320080 بیت المجتبی
بیت المجتبی

برای پخش فایل بر روی آیکون اجرا

بیت المجتبی

کلیک کردهلطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی