بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه خبر زنان چگونه می توانند جهاد کنند؟ هستیدزنان چگونه می توانند جهاد کنند؟

بیت المجتبی


زنانچگونه می توانند جهاد کنند؟


جهاد، جنبه‌های مختلفی دارد که همگان -
 مرد و زن و متاهل و مجرّد - می‌تواننددست کم بخشی از آن‌را انجام دهند؛ مانند جهاد اکبر که مقصود از آن در روایات،مبارزه با هواها و هوس‌های نفس اماره است.[1]

اما در روایات انجام برخی ازکارها از سوی بانوان پاداش جهاد را دارد.

 

1. خدمت زن به شوهر: درروایات مختلفی از پیامبر اکرم(ص)[2] و امامان(ع)[3] با اسناد مختلف نقل شده استکه؛ «جهادُ المراه حُسن التّبعُّل»؛ جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است.

 

یک زن آگاه و وظیفه‌شناس، اگربتواند درون خانه، محیط مساعدی را برای رشد و کمال خود و شوهر و بویژه فرزندانخویش فراهم کند، تاثیر مثبت و بسیار مؤثر آن در اصلاح جامعه و اخلاق و تربیّت آحادآن، مشاهده خواهد شد. در حقیقت زن، سهم مستقیمی در فعال نمودن سایر نیروهای سازندهجامعه دارد. این حدیث گویای اهمیّت وظیفه خانه‌داری است چرا که آن‌را به مثابهجهاد می‌داند.

 

«حسن التبعل» که در حدیث آمدهجمله کوتاهى است، ولى معناى گسترده‌اى دارد و همه خوبی‌ها را دربر می‌گیرد. دربارهزنى می‌توان گفت: «خوب شوهردارى می‌کند»، که مقام سرپرستى و قیمومت شوهر را می‌پذیردو از آن پاسدارى می‌کند. موقعیت او را در خانواده و بین فرزندان نگه می‌دارد. درکارهاى مهم با او مشورت می‌نماید. از دستوراتش اطاعت می‌کند. اگر در موردى خروج ازمنزل را صلاح ندانست و اجازه نداد خارج نمی‌شود. با رفتار خوش و اخلاق نیک و محبت‌هاىخود، شوهر را دلگرم و خانه را به کانون صفا و محبت تبدیل می‌کند. در دشواری‌ها وگرفتاری‌ها به یارى شوهر می‌شتابد و از او دل‌جویى می‌نماید. در مورد اموال شوهرامانت‌دار است و از اسراف و تبذیر و ولخرجى اجتناب می‌کند. بهترین لباس خود را درمنزل می‌پوشد و براى شوهر آرایش و زینت می‌کند. در خانه‌دارى و پرورش فرزندان می‌کوشد.

 

2. صبر در برابر ناملایمات:امام باقر(ع) فرمود: «خداوند عزّ و جلّ جهاد را هم بر مردان و هم بر زنان واجبساخته، امّا جهاد مرد بذل مال و جانش تا حدّ کشته شدن در راه خداست، ولى جهاد زنشکیبائى در برابر ناملایماتى است که از همسر خویش می‌کشد و [نیز] توجّه کامل بهانحصارطلبى شوهر نسبت به او».[4]

 

3. انجام کار خانه: زنانبه پیامبر اسلام(ص) گفتند: اى رسول خدا! مردان، ثواب و فضیلت جهاد در راه خدا رابرده‌اند، ما چه کارى انجام دهیم که به آن وسیله بتوانیم پاداش مجاهدان در راه خدارا دریابیم؟ آن‌حضرت فرمود: «اگر هر یک از شما مشغول کارهای خانه شود، ثواب کارمجاهدان در راه خداوند را دارد».[5]

 

4. باردار شدن زن: امامصادق(ع): ام سلمه از رسول خدا(ص) درباره فضیلت زنان در امر خدمت به شوهرانشان سؤالکرد. پیامبر(ص) فرمود: «هر زنی که در خانه شوهرش، چیزی را به منظور سامان دادن ومرتب کردن، جابه‌جا کند، خداوند به او نظر و عنایت می‌کند؛ و کسی که خداوند به اوعنایت نماید، عذابش نمی‌‌کند». ام سلمه گفت: باز هم درباره ثواب زنان مطلبیبفرمایید، پیامبر فرمود: «ای ام سلمه! براستی هرگاه زن، باردار شود، اجر و پاداشیهمچون کسی که با جان و مالش در راه خداوند - عزّ و جلّ - جهاد می‌کند، برای اواست؛ و زمانی که وضع حمل کند، به او گفته می‌شود: مسلّماً گناهانت آمرزیده شد، پساعمالت را از نو شروع کن؛ و چون به نوزادش شیر دهد، به برابر هر دفعه، ثواب آزادکردن بنده‌ای از فرزندان حضرت اسماعیل به او عطا می‌شود».[6]

 

بدیهی است که موارد یاد‌شده - کهتنها برای بانوان شوهردار معنا می‌یابد - به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های مفید ازیک زن مسلمان است که می‌تواند جایگزین جهاد شود، بیان شده است. لذا در همین راستاشاید بتوان گفت هر فعالیت ارزش‌مند و مشروعی که زنان متاهل و مجرّد در جامعهاسلامی انجام می‌دهند، می‌تواند به نوعی جایگزین جهاد برای آنان باشد و علاوه برآن، بانوان در مواردی به طور مستقیم هم می‌توانند وارد نبرد شوند.

 

 

 


[1]. ر.ک: «جهاد با نفساماره(جهاد اکبر)»، سؤال 45631؛ «جهاد و مجاهده در قرآن و روایات»، سؤال 23714.

[2]. ابن شعبه حرانی، حسن بنعلی، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، محقق، غفاری، علی اکبر، ص 60، قم، دفتر انتشاراتاسلامی، چاپ دوم، 1404ق.

[3]. کلینی، محمد بن یعقوب،الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏5، ص 9 و 507، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق؛ کوفی، محمد بن محمد اشعث،الجعفریات(الاشعثیات)، ص 67، تهران، مکتبه نینوی الحدیثه، چاپ اول، بی‌تا؛ شیخصدوق، الخصال، محقق، غفاری، علی اکبر، ج ‏2، ص 620، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپاول، 1362ش.

[4]. شیخ صدوق، محمد بن على‏، منلا یحضره الفقیه، محقق، غفاری، علی اکبر، ج ‏3، ص 439، قم، دفتر انتشارات اسلامی،چاپ دوم، 1413ق.

[5]. فتال نیشابوری، محمد بناحمد، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ج ‏2، ص 376، قم، انتشارات رضی، چاپ اول،1375ش.

[6]. شیخ طوسی،  محمد بنالحسن‏، الامالی، ص 618، قم، دار الثقافه، چاپ اول، 1414ق.

[*]. اسلام کوئست


نظری بروی این خبر وجود ندارد.لطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی