بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیت



تعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه خبر کلّه ای که پر کاه باشد ظلم می کند، نه کلّه آدمیزاد هستید



کلّه ای که پر کاه باشد ظلم می کند، نه کلّه آدمیزاد

بیت المجتبی


کلّه ای که پر کاه باشد ظلم می کند، نه کلّه آدمیزاد

روزی رهگذری از باغ بزرگی عبور می کرد، مترسکی را دید که در میانه باغ ایستاده و کلاهی بر سر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر ثمرات باغ است. رهگذر گفت: تو در این بیابان دلتنگ نمی شوی؟ مترسک گفت: نه، چطور؟ 
روزگار برایت تکراری نیست؟ چه چیزی تو را خوشحال می کند؟
مترسک گفت: راست می گویی من هم گاهی از اینکه دیگران را بترسانم و آزارشان بدهم هیجان زده می شوم و خوشحال.
رهگذر گفت: نه تو نمی توانی ظلم کنی و یا از آزار دیگران خوشحال بشوی. 
مترسک گفت: کلّه من پر کاه است و کلّه تو پر مغز آدمی. برترین مخلوق عالم، مغز و ظرف ذهن توست. تو نمی توانی مثل من باشی. مگر اینکه کله ات پر کاه باشد.

نظری بروی این خبر وجود ندارد.



لطفا فیلد های مورد نظر را پر کنید



ttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی