بیت المجتبی
نیت می کنم تعداد

صلوات به نیتتعداد کل صلوات های نذر شده: 56165 عدد می باشد
بیت المجتبی

شما در صفحه خبر نصیحت امام علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) هستیدنصیحت امام علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع)

بیت المجتبیامام علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) فرمود:

پسرم! چهار چیز از من یاد گیر(در خوبی ها) و چهار چیز به خاطر بسپار(هشدارها) که 

تا به آن ها عمل می کنی زیان نبینی:

الف- خوبی ها
1- همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است
2- بزرگترین فقر بی خردی است.
3- ترسناک ترین تنهایی خود پسندی است.
4- گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخلاق نیکوست.
ب- هشدارها
1- پسرم! از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو نفعی برساند اما دچار زیانت می کند.
2- از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می دارد.
3- از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می فروشد.
4- از دوستی با دروغگو بپرهیز، که او به سراب ماند: دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور می نمایاند.
نظری بروی این خبر وجود ندارد.لطفا فیلد های مورد نظر را پر کنیدttjam  |  طراح و اجرا ttjam.ir

کلیه حقوق این سایت برای گروه فرهنگی بیت المجتبی(ع)محفوظ بوده و استفاده و نقل آن با ذکر صلوات مجاز می باشد تماس با مدیریت سایت 09366468628 بیت المجتبی